فعالیت تولیدی شرکت قبل از استقلال سازمانی به صورت غیر منظم از سال ۱۳۸۰ شروع شدکه در کنار واحد های معتبر انجام می گرفت. در سال ۱۳۸۶، این مجموعه فعالیت سازمانی خود را به صورت سفارش به تولید (Outsourcing) تحت نام شرکت بازرگانی صدری تواضع برای برند های معتبری همچون پیچک، سمیه، بدر، چاشنی و … آغاز کرد. با ادامه ی فعالیت و مشاهده ی موفقیت های شرکت، در سال ۱۳۸۹ هیئت مدیره تصمیم به تولید و توزیع محصولات غذایی با نام انتخاب، گرفت. پس از گرفتن مجوز های لازم برای تولید و توزیع، فعالیت برند آغاز گردید. این فعالیت ابتدا محدوده ی شهرستان کرج را شامل می شد که با گسترش فعالیت، امروزه شامل تهران و ۱۲ شهرستان بزرگ دیگر می شود.