مواد بکار رفته:خیار، نمک طعام، سبزیجات معطر، سیر، فلفل، سرکه