ابوالفضل اسدی
مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران و تکنسینی کشاورزی صنعتی اصفهان
سابقه ی کار : (۲۳ سال)

 • مدیریت کشت و صنعت ماریان (چاشنی)
 • مدیریت صنایع غذایی آوید
 • مدیر تولید شرکت بهروز
 • سابقه ی کار در ازبکستان ( راه اندازی خطوط تولید)
 • مدیریت شرکت ثمره
 • مدیریت شرکت شمشاد
 • مدیریت شرکت تک چین

تجربه:

 •  تولید انواع کنسرو، سبزیجات و حبوبات
 •  تولید انواع سس گرم و سرد
 •  تولید انواع مربا
 •  تولید انواع شور و ترشی

سعید رضایی

 • فارغ التحصیل دانشگاه تهران رشته ی علوم و صنایع غذایی
 • سابقه ی کار در شرکتهای بنیاد صنعتی ایران، شرکت شیر و لبنیات فیروزکوه، شرکت رازک، شرکت بهروز و …
 • سابقه ی مشاوره به شرکتهای سمیه، سن سون، رازک، مزرعه سبز،
 • شرکت در مشاوره ی کشتارگاه های صنعتی، خوراک ماهی، طرح جامع صنایع غذایی و …
 • عضو انجمن های تخصصی صنایع غذایی
 • دارای شرکت مشاوره بهبود فرآیند صنعت و پروانه تاسیس خدمات فنی مهندسی از وزارت صنایع
 • راه اندازی کارخانه و سیستم فروش جهت محصولات انتخاب